Delft gaat door met externe bemiddelaar

DELFT - De gemeente Delft wil doorgaan met het inzetten van een onafhankelijke bemiddelaar bij ruzies in en om het huis.
Sinds eind vorig jaar wordt samen met de politie en woningcorporaties een proef gehouden. Aanleiding om er mee door te gaan zijn enkele goede resultaten in korte tijd in Delft. Nadat bewoners er zelf niet uitkwamen, werd via onafhankelijke bemiddeling geluidsoverlast opgelost veroorzaakt door jongeren op een trapveldje aan de Isaac Dacostalaan. Ook kwam er een eind aan een langslepende burenruzie op een andere plek in Delft. De gemeente en woningcorporaties willen de onafhankelijke bemiddeling doortrekken tot eind april volgend jaar. De kosten daarvoor zijn 36.000 euro. De gemeente wil voor 20.000 euro bijdragen, de rest wordt opgebracht door de woningcorporaties.