Elke wijk in Delft een cultuurcentrum

DELFT - Elke wijk in Delft moet een cultuurcentrum krijgen om vooral buitenlanders te stimuleren mee te doen. Dat is één van de grootste wensen van de culturele verenigingen in de stad. In de centra zouden evenementen, voordrachten en exposities kunnen worden gehouden.
Daardoor is de verwachting dat meer Delftenaren oog krijgen voor kunst en cultuur. Behalve de binnenstad, moeten ook de andere wijken van Delft iconen krijgen. Dat kan een gebouw zijn, maar ook een kunstwerk. In de Cultuurvisie Delft wordt als voorbeeld genoemd Bacinol dat een afgeschreven laboratrium was. Het zelfde geldt voor Lijm en Cultuur. Verder zou cultuur in het centrum versterkt kunnen worden. De verenigingen zouden het jammer vinden als er in het historische centrum nog meer makelaars en adviesbureaus komen. Ze noemen het een verlies dat de Sigarenfabriek als culturele instelling zal verdwijnen. Goede opties om cultuur in de stad te versterken is gebruik maken van de Zeepfabriek, het Armamentarium, de Oude TU bibliotheek en later het pand van het Legermuseum na een verhuizing. Wethouder Lian Merkx had culturele verenigingen eerder uitgedaagd om met voorstellen te komen. Na een aantal debatten liggen die nu op tafel om verder uit te werken.