Politie en Mondriaan Onderwijsgroep gaan samenwerken

DEN HAAG - De Politie Haaglanden en de Mondriaan Onderwijsgroep ondertekenen vrijdagmiddag een overeenkomst, om nauwer te gaan samenwerken voor een veiliger schoolomgeving. De samenwerking houdt onder meer in dat er afspraken worden gemaakt om overlast, vandalisme en crimineel gedrag te voorkomen en bestrijden.
De afspraken worden gemaakt op basis van het protocol 'Politie en Schoolveiligheid', dat handvatten biedt bij de aanpak van schoolveiligheid. De Mondriaan Onderwijsgroep is de eerste onderwijsinstelling in de regio Haaglanden, die de afspraken maakt met politie en justitie. Verwacht wordt dat andere scholen hun goede voorbeeld zullen volgen. Mondriaan wil een veilige leeromgeving, waar leerlingen zich on hun gemak voelen, en personeel veilig kan werken.