Provincie ziet niets in alternatief RijnGouweLijn

060609rijngouwelijn
060609rijngouwelijn
DEN HAAG - De provincie wil doorgaan met de plannen voor een tram door het centrum van Leiden. Een stuurgroep onder leiding van gedeputeerde Huls ziet niets in het alternatieve plan van Leiden voor een busverbinding.
Huls houdt vast aan het college-akkoord, waarin is afgesproken dat er een doorgaande railiverbinding moet komen. Leiden heeft het alternatief gemaakt na het referendum waarin de meerderheid van de bevolking tegen een tram door de De Breestraat stemde. De RijnGouweLijn moet vanaf 2010 Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden met elkaar verbinden. De Provinciale Staten nemen na het zomerreces een besluit over het megaproject.