Kleine hotels in Zuid-Holland onveilig

BRANDBLUSSER2
BRANDBLUSSER2
REGIO - Veel oude, kleine hotels in Zuid-Holland voldoen niet aan de eisen voor brandveiligheid. Bij een onderzoek in elf willekeurige hotels heeft de VROM-inspectie grote tekortkomingen ontdekt.
Zo zijn veel deuren van hotelkamers niet brandwerend of blijven openstaan als de gasten vluchten. De VROM-inspectie wijst erop dat een open celdeur één van de oorzaken was van de Schipholbrand. Verder ontbreken de vluchtroutes en hadden drie hotels zelfs geen gebruiksvergunning die wettelijk verplicht is. Bij één hotel was de situatie zo slecht dat die tijdens het onderzoek moest sluiten. De namen van de onderzochte hotels worden niet genoemd in het onderzoek. De VROM-inspectie wil dat de brandveiligheid snel verbetert. Volgend jaar wordt gecontroleerd of dat ook gebeurd is.