Delft komt met schoolkostenregeling

stadhuis delft-1201
stadhuis delft-1201
DELFT - Vanaf komend schooljaar kunnen ouders met een laag inkomen een tegemoetkoming vragen bij de gemeente Delft in de indirecte schoolkosen van hun kind.
Indirecte schoolkosten zijn die voor schoolreisjes, overblijven, noodzakelijke sportkleding of een internetabonnement. De schoolkostenregeling is een aanvulling op de ondersteuning die het Rijk geeft voor directe schoolkosten en past binnen de armoedebestrijding in Delft. De vergoeding van de gemeente is voor ouders met schoolgaande kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs, met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. De gemeente gaat zelf veel mensen direct aanschrijven, die recht hebben op de schoolkostenregeling.