Statenfracties bepleiten oplossingen jeugdzorg

REGIO - De provincie Zuid-Holland moet meer samenwerken met gemeenten op het gebied van de jeugdzorg. Volgens het PvdA en CDA in de Provinciale Staten is dat nodig om te voorkomen dat de wachtlijsten explosief blijven stijgen.
Daarnaast vinden de partijen dat er onderzoek moet komen naar de zorgvraag van jongeren in Zuid-Holland en naar de behoefte aan zorg in de toekomst. Door meer aan preventie te doen kan worden voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terecht komen, schrijven de statenleden aan het college van Gedeputeerde Staten.