Onderzoek naar locatie voor Combiwerk

combiwerk-2405
combiwerk-2405
DELFT - De gemeente Delft zit in dubio of de sociale werkplaats Combiwerk moet verhuizen. Een onderzoek moet duidelijkheid geven.
Enerzijds wordt gedacht een verdieping op het huidige gebouw aan de Buitenwatersloot te maken. Een andere optie is Combiwerk te laten vestigen op het gemeentelijke terrein aan de Staalweg. Op de plek van Combiwerk aan de Buitenwatersloot zouden dan huizen kunnen komen. Een onderzoek moet uitwijzen of dat laatste voor de gemeente genoeg geld oplevert. Delft verwacht begin volgend jaar een definitieve keuze voor Combiwerk te hebben gemaakt.