Aanvullende bijstand in Alkemade te weinig gebruikt

ALKEMADE - Sommige senioren in de gemeente Alkemade hebben geen aanvullende bijstandsuitkering, terwijl ze er mogelijk wel recht op hebben.
Het gaat om 65-plussers met een onvolledige AOW-uitkering. In Alkemade zijn er 58 mensen aangeschreven. Het wordt nog onderzocht of ze in aanmerking komen van aanvullende bijstandsuitkering. Het gaat dan met name om mensen die een aantal jaren geen premie hebben betaald, meestal in verband met tijdelijk verblijf in het buitenland. Om deze mensen te laten weten dat zij alsnog een aanvullende uitkering aan kunnen aanvragen, heeft de gemeente hen een brief gestuurd. De gemeente wil met de actie bereiken dat deze 65-plussers vaker gebruik maken van aanvullende bijstand.