Vervuiling oppervlaktewater Bollenstreek gedaald

bollenstreek
bollenstreek
BOLLENSTREEK - De vervuiling van het oppervlaktewater in de Bollenstreek is de afgelopen tien jaar behoorlijk gedaald. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is in die periode met met 93 procent afgenomen.
Dat is de conclusie van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen (LMB). Het LMB is een samenwerkingsorgaan van de ministers van LNV, VROM en Verkeer en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de provincies Noord- en Zuid-Holland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en vertegenwoordigers uit de bloembollensector.