Onderzoek inwoners Zoetermeer voor betere diensten

ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer wil weten hoe de inwoners denken over wonen, welzijn, zorg en leefbaarheid. Er wordt een onderzoek gedaan namens de gemeente en drie woningcorporaties gedaan door een onderzoeksbureau onder ruim 3000 huurders en 3200 kopers.
De onderzoekers willen weten aan welke diensten bewoners behoefte hebben en hoe de service aan hen kan worden verbeterd. De resultaten van het onderzoek worden ook gebruikt voor het verder ontwikkelen van de woonservicezones. In die zones zijn de belangrijkste voorzieningen voor ouderen goed bereikbaar of op één locatie ondergebracht. Hierbij gaat het ondermeer om de huisarts, apotheek, fysiotherapeut en winkels.