Westland moet werken aan milieu

REGIO - WESTLAND De gemeente Westland moet zich harder gaan inspannen voor de uitvoering van haar taken op het gebied van milieu. Dat vindt de VROM-inspectie.
Door de fusie in 2004 zijn de afdelingen die zich bezighouden met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu op verschillende locaties gehuisvest. Dat is vooral te merken op het gebied van milieuzaken. Op dat terrein heeft Westland te maken met achterstanden en verouderde vergunningen, zegt de inspectie. Inmiddels is Westland met een plan gekomen om er verbetering in aan te brengen. In de gemeente worden uiteindelijk alle ambtenaren ondergebracht in één nieuw pand in Naaldwijk.