Harde offensief tegen spijbelen in regio Den Haag uitgebreid

DEN HAAG - Het harde offensief tegen spijbelen op scholen wordt in de regio Den Haag uitgebreid. De gemeente Wassenaar, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp gaan samen met justitie afspraken maken.
Tot voor kort konden jongeren pas worden verhoord als ze na drie dagen niet op school kwamen. Als het nieuwe schooljaar begint, kan al tegen een beginnende spijbelaar van twaalf jaar of ouder proces-verbaal worden opgemaakt door een leerplichtambtenaar. Wordt daarna een straf bij Halt goed uitgevoerd, dan wordt het proces-verbaal vernietigd. In andere gevallen beslist de officier van justitie of de scholier voor de rechter moet verschijnen. Wassenaar, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp willen met de nieuwe aanpak voorkomen dat jongeren zonder diploma van school komen. In 2004 is er al een proef gedaan met de versnelde aanpak van spijbelaars in Den Haag. Dat bleek een groot succes. Vorig jaar sloten zich daarbij onder meer Delft, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer erbij aan. Nu hebben Wassenaar, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp hun medewerking toegezegd.