Waarnemend burgemeester Bodegraven aan de slag

lokker-1708
lokker-1708
BODEGRAVEN - De Utrechtse oud-gedeputeerde Lokker is deze week begonnen als waarnemend burgemeester van Bodegraven.
Lokker neemt de functie over van CDA?er Borgdorff die is benoemd tot burgemeester van de fusiegemeente Binnenmaas. De gemeenteraad heeft unaniem gekozen voor Lokker. Hij was eerder betrokken bij herindeling van gemeenten en zat ook in een stuurgroep voor de ontwikkeling van het Groene Hart. In Bodegraven blijft een waarnemend burgemeester omdat die gemeente in 2010 wil fuseren met Reeuwijk.