Vers brood ruikt lekker, maar niet elke nacht en de hele dag, vinden de omwonenden. Ze ondervinden naar eigen zeggen ook hinder van de lucht van gist die tot in de slaapkamer van de buren zou doordringen.

Wel winkel, niet bakken

Driessen heeft aan de Mezenlaan twee panden. De winkel mag blijven van de buurtbewoners, maar het afbakken van brood moet afgelopen zijn. De gemeente Den Haag erkent dat het bakken van brood niet is toegestaan volgens het bestemmingsplan, maar Driessen kan beroep doen op het zogeheten overgangsrecht. De bakkerij zit er namelijk al sinds 1926, dus mag ze van de gemeente brood blijven bakken.

Daar zijn de protesterende omwonenden het faliekant mee oneens. Hun advocaat stelde dat het afbakken van brood tussen 2001 en 2015 onderbroken is geweest en daarmee zou het overgangsrecht vervallen. Daar zijn de gemeente en de bakker het op hun beurt weer niet mee eens. Het bakken van gewone broden is inderdaad lange tijd op een andere plek gedaan, maar op de Mezenlaan werd nog steeds banket gebakken.

Crowdfundig

Driessen wees in zijn verweer bovendien op het feit dat de bakkerij veel sympathie heeft in de Haagse Vogelwijk. Na het faillisement in 2015 kon het bedrijf dankzij een crowdfunding een doorstart maken.

De bakkerij laat in een reactie weten dat de Omgevingsdienst Haaglanden ook al heeft vastgesteld dat er geen overtreding wordt begaan wat betreft geuroverlast. 'Wij hebben dit zwart op wit staan. Eerdere rechtszaken wonnen wij ook al', aldus mede-eigenaar Timo de Jong.

De uitspraak van de Raad van State volgt over zes weken.

ZIE OOK: Bakkerij ziet brood in 'Haegsche derby' Quick - HBS