Meer overgewicht bij jongeren met laag inkomen

overgewicht-dik-obesitas-su
overgewicht-dik-obesitas-su
DEN HAAG - Hoe lager het inkomen, hoe vaker overgewicht voorkomt bij jongeren. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo’n 15 procent van de jongeren tussen 2 en 25 jaar is te zwaar, 3 procent heeft zelfs last van ernstig overgewicht.
Maar als je het die jongeren zelf vraagt, vinden ze bijna allemaal dat ze in goede gezondheid verkeren.
Jongeren uit huishoudens met een lager inkomen hebben meer overgewicht en gaan ook vaker naar de huisarts dan jongeren uit gezinnen met een hoger inkomen.
Zo is bijna één op de vijf jongeren uit de laagste inkomensgroep te zwaar, tegenover iets meer dan één op de tien uit de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt zelfs drie keer zo vaak voor bij mensen tussen de 2 en 25 jaar uit huishoudens met de laagste inkomens.
In juli waarschuwde Het Medisch Centrum Haaglanden nog dat één op de drie Turkse kinderen tussen de 2 en 15 jaar te zwaar is. Van de Marokkaanse kinderen in Den Haag heeft 20 procent overgewicht. Overgewicht leidt vaak tot diabetes.