Woensdag 6 november: Ria Andrews

REGIO - In deze laatste aflevering kijken we mee met Ria Andrews. Zij helpt slachtoffers van huiselijk geweld.
Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de samenleving. Ria Andrews zet zich in voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Jaarlijks komen er 6000 meldingen van huiselijk geweld binnen bij politie Haaglanden. Samen met een team van experts zorg Ria ervoor dat het aantal mishandelingen afneemt.