Wat beloven de partijen? Lijst 11: De SGP

Logo SGP
Logo SGP
REGIO - Op woensdag 13 november gaan Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude naar de stembus. Aan de verkiezingen doen 11 partijen mee, maar waar staan ze eigenlijk voor? Omroep West vroeg de partijen om in 500 woorden hun ideeën op te schrijven. Lijst 11: SGP.

SGP

'SGP: kernen, veiligheid en kleine overheid
Waar staan wij voor?
De meest ervaren politieke partij van Nederland is nu ook in Alphen aan den Rijn actief! De SGP heeft bewezen een partij te zijn die staat voor: 
-       eerlijke en daadkrachtige politiek die gebaseerd is op de Bijbel;
-       betrouwbare en betrokken politici die zich geïnspireerd weten door de christelijke normen en waarden;
-       een kleine en daadkrachtige overheid die dienstbaar is aan haar burgers;
-       een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.
Wat willen we bereiken in de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn?
Een stem op de SGP, betekent een stem vóór:
Kernachtige, Bijbelse politiek
-       zorg voor de kwetsbaren in de samenleving, zoals ouderen, jongeren, zieken, gehandicapten;
-       de zondag als rustpunt in de week, dus winkelsluiting en geen evenementen op zondag;
-       het zo veel als mogelijk beschermen van de maatschappelijke en financiële positie van het gezin.
Behoud van eigenheid en vitaliteit van de kernen
-       voldoende voorzieningen, zoals een bibliotheek, in iedere kern en wijk en het opknappen van winkels;
-       voldoende mogelijkheden voor burgerparticipatie vanuit alle kernen, bijvoorbeeld door het instellen van dorpsraden;
-       geen hoogbouw in de kernen van het buitengheid, houdt de dorpskernen ‘dorps’.
Prettige en betaalbare woon- en leefomgeving voor iedereen
-       meer kansen voor starters op de woningmarkt door het aanbieden van een starterslening;
-       gezinsvriendelijk beleid zoals aanbieden van voldoende gezinswoningen en veel speelruimte en -toestellen in elke wijk;
-       voldoende voetbalkooien en ontmoetingsplaatsen voor jongeren;
-       goed leerlingenvervoer, georganiseerd door de gemeente, zodat de ouders hierdoor niet belemmerd worden in hun schoolkeuze.
Veiligheid
-       overheid die streng optreedt tegen criminaliteit, ook de zogenaamde ‘kleine criminaliteit’;
-       aanscherping en handhaving van horecawetgeving.
Een samenleving die zorgt voor elkaar
-       het in stand houden van de sociale werkvoorziening en hier dus niet op te bezuinigen;
-       goede ondersteuning en waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers;
-       ondersteuning en aanpassing van de woning voor ouderen en gehandicapten zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Ondernemers, kwekers en werkgelegenheid
-       bescherming van de boomsierteelt door vereenvoudigde regelgeving en betere ontsluiting van het sierteeltgebied;
-       één aanspreekpunt bij de gemeente voor kwekers;
-       meer regelruimte voor bedrijven, minder regelgeving;
-       een nieuwe gemeente die een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bedrijven en daardoor werkgelegenheid biedt aan haar inwoners.
Gezond financieel beleid en lastenverlichting voor de burger
-       een gezond financieel beleid op basis van een sluitende begroting;
-       lastenverlichting voor de burger.
De SGP is een partij die zich onderscheidt in betrouwbaarheid, ervaring en daadkracht. Een stem op de SGP betekent een stem vóór duurzaamheid, zorg voor elkaar en behoud van de kernen. Een stem op de SGP betekent een stem tégen een grote en dure overheid, geldverslindende projecten, lastenverzwaring en onveiligheid.'