Wat beloven de partijen? Lijst 10: Beter Alphen

Logo Beter Alphen
Logo Beter Alphen
REGIO - Op woensdag 13 november gaan Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude naar de stembus. Aan de verkiezingen doen 11 partijen mee, maar waar staan ze eigenlijk voor? Omroep West vroeg de partijen om in 500 woorden hun ideeën op te schrijven. Lijst 10: Beter Alphen.

Beter Alphen

'Met de verkiezingen in zicht, beginnen partijen zich te profileren. Maar waarom alleen in verkiezingstijd je best voor de mensen doen? Dat ben je als raadslid altijd verplicht! Het is tijd dat de bakens worden verzet. We krijgen twee dorpen erbij, met een heel ander politiek klimaat. Wel zul je ervaren dat de Haagse partijen met elkaar een overeenstemming hebben. Daaraan herken je dat zij worden gestuurd vanuit Den Haag. Beter Alphen, een echte lokale partij, staat tussen de mensen en kunnen doen wat aan ons wordt gevraagd, zonder dat Den Haag ons terugroept! Wij hebben het belang van alle inwoners van Alphen en de omliggende dorpen voor ogen. Wij herkennen de wensen, want het zijn de lokale wensen en geen Haagse.
Beter Alphen helpt mensen in nood. Dit komt niet in de krant  maar is wel heel belangrijk!
Beter Alphen heeft gezorgd voor uitbreiding van standplaatsen op de markt, voor de ambulante handel.
Beter Alphen wil ervoor strijden dat ouderen de nodige voorzieningen krijgen, zowel thuis als elders. Ook voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking moet de zorg optimaal blijven.
Bij Beter Alphen gaan mensen altijd voor stenen of asfalt! Ook willen wij dat het bruggetje bij de Zegerplas wordt aangepast, zodat het ook voor rolstoelen beter begaanbaar wordt.
Beter Alphen vindt dat schoolzwemmen tot de leeftijd van tien jaar in ere hersteld moet worden. In onze waterrijke omgeving is het absoluut nodig dat kinderen zelfredzaamheid in het water als vanzelfsprekend ervaren.
Beter Alphen vindt dat het groen in de dorpen moet worden gewaarborgd. De Groene Vinger mag zeker niet worden volgebouwd. Wel wil Beter Alphen dat er voldoende woningen worden gebouwd voor senioren, starters en studenten.
 

Beter Alphen

Ook vindt Beter Alphen dat kamerverhuur door particulieren ook in Boskoop moet mogen, zeker nu er nog altijd een tekort op de woningmarkt is.
Middenstand, bedrijfsleven en aanverwanten verdienen een stimulans door vermindering van de regelgeving en een gratis of normaal geprijsde parkeervergunning voor winkeliers en ondernemers.
Veiligheid is heel belangrijk. Voldoende cameratoezicht, vooral in donkere en stille winkelcentra en bij pin-automaten.
Het is inmiddels een cliché: Beter  Alphen wil dat het Thorbeckeplein en omgeving zo snel mogelijk worden opgeknapt! Het moet een eenvoudig levendig plein worden, met terrassen, een fontein in het midden en wat bomen zodat het een gezellige sfeer uitstraalt.
Daarop aansluitend,  vinden wij dat het uitgaansleven vanaf 16 jaar onder de loep moet worden genomen. Dat is nu nog helemaal niks! Een disco is achterhaald. Laat de jongelui plannen indienen en beloon ze daarvoor.
Beter Alphen is een voorstander van sport Het moet een vast onderdeel op de scholen worden, financieel ondersteund door de gemeente.
Infrastructuur verbeteren door minder rotondes, minder verkeersdrempels en goed op elkaar afgestelde verkeerslichten (de groene golf) op de Prins Bernhardlaan. Openbaar vervoer verbeteren daarna stimuleren.
Absoluut geen Maximabrug en de Oudshoornseweg weer openstellen voor personenauto’s.
Ook wil Beter Alphen een watertaxi, uiteindelijk zijn alle kernen door water met elkaar verbonden.
Op naar verbondenheid en gezelligheid voor iedereen!'