Wat beloven de partijen? Lijst 8: De SP

Logo SP
Logo SP
REGIO - Op woensdag 13 november gaan Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude naar de stembus. Aan de verkiezingen doen 11 partijen mee, maar waar staan ze eigenlijk voor? Omroep West vroeg de partijen om in 500 woorden hun ideeën op te schrijven. Lijst 8: SP.

SP

'Voor de SP staat de mens centraal. De nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn dient weer sociaal te investeren in alle mensen die er wonen, werken en leven. De SP bestrijdt de visie dat de 'markt' de samenleving beter kan regelen dan de overheid. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat het speculeren van geld door enkelen voorafging aan een wereldwijde crisis. De banken profiteerden jarenlang van de ruimte die ze kregen van het neoliberale gedachtegoed. Een gedachtegoed dat kiest voor winsten boven de solidariteit en de vermarkting boven de menselijke maat.
De SP zal blijven wijzen op het verband tussen bezuinigingen op het onderwijs en het aantal uitvallers; tussen duurder openbaar vervoer en de toename van het autoverkeer; tussen de bezuinigingen op de thuiszorg en de stijgende vereenzaming van ouderen.
Er is door de huidige colleges onvoldoende gei?nvesteerd om de inwoners een betere uitgangspositie te geven.
Of we het nu hebben over de mensen in een uitkeringssituatie of over werkende mensen die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Ook de middeninkomens zijn zeker niet altijd optimaal bediend door voorgaande colleges. Deze mensen bestonden veelal op papier. Er is weinig gedaan om het juist deze groepen gemakkelijker te maken.
De SP is klaar om in de nieuwe gemeente bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Ook in een tijd dat er minder geld beschikbaar is en dat het huidige VVD-PvdA kabinet veel taken aan de gemeente gaat overdragen zonder afdoende middelen om die te kunnen uitvoeren. De tijd is rijp.
In ons verkiezingsprogramma komt de SP met een groot aantal voorstellen.
Speerpunten waar wij ons hard voor willen maken zijn onder andere:
- Het behouden van gemeentelijke loketten en de komst van nieuwe politieposten in de voormalige gemeentes Rijnwoude en Boskoop.
- Daarnaast willen wij dat er geen bezuinigingen op de sociale werkvoorziening zullen plaatsvinden.
- Een geheel nieuw punt dat de SP introduceert is:
de eerste twee uur niet betalen voor het parkeren in de nieuwe gemeente (ook als ondersteuning voor de winkeliers).
- 30% meer nieuwe sociale woningbouw vooral ook met aandacht voor jongerenhuisvesting. Meer starterswoningen beschikbaar stellen in de nieuwe gemeente.
- Wel de Maximabrug en niet de rondweg in de Gnephoekpolder.
- Een volwaardig basisziekenhuis in Alphen.
- Tot slot: Geen vermarkting van de thuiszorg.
In ons programma dat ook in te zien is op http://alphenaandenrijn.sp.nlmaakt de SP duidelijk hoe zij de problemen in Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude wil aanpakken. In plaats van rechtsaf te slaan of rechtdoor te gaan met de huidige colleges bieden wij de kiezers ons alternatief.
Een links, sociaal en verantwoord alternatief.'