Wat beloven de partijen? Lijst 4: D66

Logo D66
Logo D66
REGIO - Op woensdag 13 november gaan Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude naar de stembus. Aan de verkiezingen doen 11 partijen mee, maar waar staan ze eigenlijk voor? Omroep West vroeg de partijen om in 500 woorden hun ideeën op te schrijven. Lijst 4: D66.

D66

'D66 geeft ruimte!
D66 combineert duurzaamheid met bedrijvigheid, gezonde overheidsfinanciën met een eerlijk bestuur en een sociaal hart met eigen verantwoordelijkheid.
Voor de komende raadsperiode heeft D66 de volgende speerpunten geformuleerd:
D66 geeft ruimte aan ondernemerschap. Juist nu moeten ondernemers ruimte krijgen om zo stad en dorp te versterken. Zij zorgen voor werk, levendigheid en betrokkenheid. D66 wil initiatieven stimuleren en ondersteunen. Wij staan voor een positieve grondhouding waarin we kijken hoe een goed idee écht kan worden uitgevoerd: geen nee maar ja. De komende jaren komen er veel veranderingen op ons af: maatschappelijk, financieel, bestuurlijk. D66 ziet vooral de kansen, niet alleen bedreigingen. Samen met inwoners en ondernemers gaan we de kansen benutten.
De gemeente gaat niet overal over. Zij gaat niet op de stoel van de inwoner of ondernemer zitten en is niet in staat om alle problemen op te lossen. Problemen lossen we samen op: inwoners, ondernemers en de gemeente. D66 wil iedereen de kans bieden om op eigen benen te staan. Wie dat echt niet kan, bieden we de hulp die nodig is.
D66 vindt dat je van een gemeentebestuur mag verwachten dat zij open en eerlijk is naar iedereen. We zorgen dat er goed met ons geld wordt omgegaan. Een sluitende begroting is nodig om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. Dat vergt keuzes over wat we wel en wat we niet meer gaan doen. Liever minder doen, maar wel van goede kwaliteit, dan alles willen doen en dan ondermaats presteren. Geen verspilling, we kiezen voor dat wat echt belangrijk is.
D66 heeft de blik op de toekomst. D66 wil nu echt werk maken van een duurzame gemeente. Door zelf het goede voorbeeld te geven, door inwoners en bedrijven aan te sporen en te ondersteunen en zonodig verbeteringen te eisen. Duurzaamheid is geen luxe-artikel, maar is een noodzakelijke manier van denken en doen. Het is geen kostenpost, maar creëert kansen en levert winst op.
D66 wil dat in de nieuwe gemeente de verschillende dorpen hun eigen identiteit behouden en dat alle kernen gelijkwaardig betrokken worden in de nieuwe gemeente. D66 wil bovendien meer zeggenschap voor de inwoners, wij vinden dat u zelf het beste weet wat uw dorp of wijk nodig heeft.
In Rijnwoude heeft D66 de afgelopen jaren laten zien dat het ook anders kan. Op een andere, eerlijke manier met inwoners communiceren, ondernemers serieus nemen en de kansen te zien in initiatieven van anderen. In Rijnwoude willen we die werkwijze graag voortzetten! De inwoners van Boskoop en Alphen willen we kennis laten maken met een andere manier van besturen; constructief en betrokken.
Geef ons de ruimte om dit voor u te realiseren, stem op 13 november D66.
Meer weten over onze plannen voor de nieuwe gemeente? Kijk op onze website.'