Wat beloven de partijen? Lijst 3: De PvdA

Logo PvdA
Logo PvdA
REGIO - Op woensdag 13 november gaan Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude naar de stembus. Aan de verkiezingen doen 11 partijen mee, maar waar staan ze eigenlijk voor? Omroep West vroeg de partijen om in 500 woorden hun ideeën op te schrijven. Lijst 3: PvdA.

PvdA

PvdA biedt zekerheid
'De PvdA staat voor een gemeente waar niemand aan de kant staat. Waar talent een kans krijgt en wie pech heeft wordt geholpen. Daarom zetten wij alles op alles voor werkgelegenheid en bereikbare zorg. Zelfstandig zijn, je eigen geld verdienen en trots zijn op je werk. Daar gaat het om. Ook als je een arbeidsbeperking hebt. Daar knokken wij voor. Werk voor iedereen heeft topprioriteit bij de PvdA.
Ons  tweede speerpunt  is goede zorg. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die ondersteuning nodig hebben kunnen op ons rekenen. Oud of ziek zijn betekent niet dat je alles maar over je heen laat komen. De meeste mensen kunnen veel zelf en willen dat ook.  Maar als het echt niet meer gaat of je hebt advies nodig kun je altijd terecht bij de gemeente. Daar kun je op rekenen.
Bijna alle sociale taken komen van het Rijk naar de gemeente en dat is een goede zaak. De gemeente kent haar inwoners, de lokale werkgevers en vrijwilligersorganisaties. De gemeente spreekt de mensen die het werk verzetten in de gezondheidszorg en het welzijnswerk en kan investeren in sport, cultuur en onderwijs. Samen brengen we zorg en ondersteuning dichterbij.
De PvdA is ervan overtuigd dat de gemeente de taken op het gebied van werk, jeugdhulp en zorg niet alleen beter kan organiseren, maar ook goedkoper. Nu komen er soms wel zeventien hulpverleners over de vloer in één gezin. Dat is duur en ineffectief. Als alle wettelijke obstakels straks zijn opgeruimd vertel je bij de gemeente maar een keer je verhaal en heb je een vaste contactpersoon. Dat is beter en goedkoper. Daar zijn geen dure gebouwen en instituten voor nodig. Op het management van grote zorginstellingen kan bezuinigd worden. Maar kom niet aan de vakmensen die het echte werk doen. Blijf af van de wijkagent, de jongerenwerker, de wijkverpleegkundige en de huismeester. Die hebben we hard nodig . Mantelzorg  komt niet in plaats van professionele zorg.
Een sterke en sociale stad maken we samen. Met de inwoners in de wijken en kernen die het goed voor hebben met de stad. Met de vrijwilligers die zorgen dat we niet langs elkaar heen leven. En met de ondernemers die economische groei en banen realiseren. Ook zij mogen rekenen op de PvdA. Voor behoud van voorzieningen in wijken en kernen. Om betrokken te worden bij het beleid. En op de bereidheid om te investeren in een bereikbare gemeente door het oplossen van de meest nijpende verkeersknelpunten.
Er verandert veel. Soms meer dan ons lief is. En er wordt veel gevraagd van mensen die het nu al zwaar hebben. Vanaf 2015 komen er ook nog nieuwe taken bij. De PvdA heeft de mensen en de ervaring om deze taken goed uit de voeren. Wij hebben de moed om de verantwoordelijkheid te dragen en de bereidheid om het geld vrij te maken. Wat er ook gebeurt, wij verkopen geen ‘nee’ aan wie de hulp van de gemeente echt nodig heeft. Dat is een zekerheid. De zekerheid van de PvdA.'