Wat beloven de partijen? Lijst 2: Het CDA

Logo CDA
Logo CDA
REGIO - Op woensdag 13 november gaan Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude naar de stembus. Aan de verkiezingen doen 11 partijen mee, maar waar staan ze eigenlijk voor? Omroep West vroeg de partijen om in 500 woorden hun ideeën op te schrijven. Lijst 2: CDA. 

CDA

Het CDA kiest!
'De nieuwe gemeente telt straks 7 kernen en een stad met meerdere wijken. Voor het CDA is belangrijk dat wij als inwoners niets van de fusie merken. Het CDA kiest voor een gemeente  waar iedereen met plezier woont in een prettige woonomgeving, waarbij men zich betrokken en veilig voelt. Een omgeving waar de openbare ruimte goed onderhouden wordt, ook door buurtbewoners en waar veel groen aanwezig is. Wij streven ernaar de Groenste Gemeente te worden in 2015!
Om de leefbaarheid te behouden worden in de kernen  jaarlijks naar behoefte huizen gebouwd. Vanwege de leefbaarheid willen we ook in elke kern minimaal één school, speelvoorzieningen in de buurt en goede bereikbare huisartsenposten. Voor onze ouderen willen we betaalbare huizen en voorzieningen dichtbij: wijkzuster, winkels, openbaar vervoer. De wijkambtenaar zorgt ervoor dat de overheid dichtbij is en hij of zij slaat een brug tussen alle maatschappelijke voorzieningen in de wijk.
Eén nieuwe gemeente, maar met behoud van het eigen karakter van de kernen. Een gemeente waar het verenigingsleven floreert en de activiteiten die nu plaatsvinden met de inzet van vrijwilligers ook doorgang krijgen in de nieuwe gemeente.
Het CDA gelooft in een samenleving, waarin mensen voor elkaar opkomen en voor elkaar zorgen als dat nodig is. Wij willen dat iedereen meedoet, op de arbeidsmarkt, als vrijwilliger, of gewoon door anderen te helpen. De meeste  mensen kunnen hun leven zelf goed inrichten en hun eigen keuzes maken. De overheid zorgt alleen voor degenen voor wie dat echt nodig is.
Het CDA wil dat de nieuwe gemeente een prettige gemeente is om te werken en te ondernemen. Een goed ondernemersklimaat met gekwalificeerde ambtenaren voor de diverse sectoren. Een goede bereikbaarheid en dat betekent oplossingen zoeken voor de knelpunten in Boskoop, Hazerswoude en Koudekerk. Ook veilige bedrijfsterreinen en winkelstraten/–centra, niet teveel regels, maar wel kennis van regelgeving zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Dit geldt niet alleen voor het midden- en kleinbedrijf maar  ook voor onze agrariërs  en kwekers.
Vooral in deze tijd met hoge (jeugd)werkeloosheid is het van belang dat het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom wordt wat het CDA betreft voortvarend gestart met het masterplan onderwijs en krijgen we liefst ook hoger (groen)onderwijs in onze gemeente.
Om ook in de toekomst aan onze zorg voor de inwoners te kunnen voldoen, willen we dat  onze nieuwe gemeente goed op haar financiële situatie let. Daarom geen grote overheid, maar een efficiënte, klantvriendelijke organisatie. Voor het CDA geen steunpunten in de kernen, als u niet naar het stadhuis kunt komen, komt de ambtenaar naar u toe. Wij willen geen lastenverzwaring, alleen als het niet lukt om onze zwakkeren in de maatschappij te helpen, willen we dat overwegen.
Het CDA kiest voor duurzaam bouwen, inzet op zonne-energie en innovatie en  zuinig op ons mooie polderlandschap. Wij kiezen voor lange termijn boven korte termijn oplossingen, wij kiezen voor de toekomst van onze kinderen!
Samen met u hopen wij dit te kunnen waarmaken,  stem daarom 13 november CDA!!'