Donderdag 23 januari: Berry Tuynman

REGIO - In aflevering 3 van seizoen 3 het verhaal van Berry Tuynman. Hij is een Haagse uitkeringsgerechtigde. De politiek wil dat uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie voor hun uitkering gaan leveren. In beginsel lijkt dat een goed idee, maar de praktijk leert dat hier nogal wat haken en ogen aan zitten. Berry laat in deze aflevering zien hoe het leven van een uitkeringsgerechtigde er anno 2014 uitziet.
Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft een wetsvoorstel ingediend voor de WWB, waarin - naast nog een aantal andere maatregelen - uitkeringsgerechtigden verplicht worden om vrijwilligerswerk als tegenprestatie te doen voor hun uitkering. De gemeenteraden zouden verplicht worden hiervoor regels op te stellen. Deze wet zou per 1 juli 2014 van kracht moeten worden.
In Den Haag wordt als sinds 1 januari 2012 de norm gehanteerd dat uitkeringsgerechtigden voor hun uitkering een tegenprestatie moeten leveren. Wethouders Henk Kool en Karsten Klein zijn hier een warm voorstander van.
In deze aflevering van 'Dit is mijn Leven' wordt het leven van Berry Tuynman (55) belicht. Hij is uitkeringsgerechtigde in Den Haag. Hij heeft zijn hele leven als klusjesman, DJ van Nederlandstalige muziek en manusje van alles gewerkt, maar komt - ook door toedoen van een hersenbloeding - niet meer aan de slag. Een WIA uitkering heeft hij echter niet, ondanks duidelijke geheugen-, concentratie- spraak- en evenwichtsstoornissen. 
Ook Berry wordt gevraagd om vrijwilligerswerk te gaan doen. Hij doet dit graag, want hij zit inderdaad in een isolement. Tevens wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van het plotseling teruglopen van de inkomsten van Berry. Door de kortingen op de uitkering, komen eerste levensbehoeften in het gedrang zoals gevarieerd eten. Hij moet zijn DJ-installatie verkopen omdat hij niet rond kan komen. 
Tot slot krijgt Berry een vrijwilligersplaats toegewezen: hij wordt beheerder bij een Buurtkamer. Zijn begeleidende participatiemedewerker stelt zonder blikken of blozen dat in de praktijk dit soort vrijwilligerswerk nooit tot een vaste baan leidt. Maar Berry houdt de moed erin en is blij dat stichting MOOI met succes voor hem een aanvraag bij de voedselbank heeft geregeld.