Hier geeft de provincie Zuid-Holland ons geld aan uit

Geld provincie Zuid Holland budget
Geld provincie Zuid Holland budget
DEN HAAG - Zuid-Hollanders betaalden vorig jaar 249 euro per persoon aan de provincie Zuid-Holland. In totaal leverde dat de provincie 889,5 miljoen euro op. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar waar gaat dat geld precies naartoe?
Het meeste geld gaat naar de post verkeer en vervoer: 326,4 miljoen euro. Hieronder vallen de aanleg van provinciale wegen, tunnels, viaducten en fiets- en parkeerplaatsen. Ook het onderhoud aan bruggen en sluizen valt hieronder, net als het organiseren van openbaar streekvervoer.

LEES OOK: Stemwijzer Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland 2015

Het minste geld gaat naar waterhuishouding. Toch is die post goed voor 12,4 miljoen euro. Onder waterhuishouding vallen de organisatie van hoogheemraadschappen, toezicht op dammen en dijken die niet in het beheer zijn van het Rijk en het verlenen van vergunningen.

Algemeen bestuur

De provincie geeft ook geld aan zichzelf uit. Die uitgaven worden opgeteld onder de post algemeen bestuur. Hierbij moet je denken aan de salarissen voor bestuurders en personeel en de vergoedingen die Statenleden krijgen voor hun werk en het functioneren van hun fractie. In totaal is dat 31,4 miljoen euro.