Reactie van de gemeente Delft op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Waren deze verkeerssituaties bij uw gemeente al bekend als (potentieel) gevaarlijk?
Van diverse locaties zijn de gemelde situaties bekend. Er lopen verschillende onderzoeken en verkenningen om de verkeersveiligheid op deze punten te verbeteren. We zijn blij met het overzicht van onveilige verkeerssituatie, zodat we een beter beeld hebben bij de ervaringen van weggebruikers op straat die als onveilig worden ervaren. De informatie gebruiken we als aanvulling op de ongevallenstatistieken om gerichter onveilige locaties aan te pakken.

Hoeveel ongevallen zijn er de afgelopen drie jaar op deze locaties gebeurd?
In onderstaande tabel is het aantal geregistreerde ongevallen opgenomen van de locaties die meer dan 5 keer zijn gemeld. De rotonde het Delflandplein komt overigens drie keer in de lijst voor (de rotonde ligt tussen Voorhofdreef en Papsouwselaan). Vandaar dat drie keer een aantal van 26 ongevallen is vermeld.

» Bekijk hier het overzicht met locaties en aantal ongevallen de afgelopen 3 jaar (pdf)

Is de gemeente van plan om deze gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de verkeerssituaties die gemeld zijn aan te pakken. Voor verschillende locaties zullen verbeteringen worden meegenomen in al geplande herinrichtingen en projecten. Voor andere locaties onderzoeken we de mogelijkheden.

Wat valt u in zijn algemeenheid op aan de meldingen die bij ons meldpunt zijn binnengekomen?
We kunnen ons veelal herkennen in de verkeerssituaties die gemeld zijn. Een aantal situaties zijn zeer lastig aan te pakken en in een aantal gevallen is gedrag van weggebruikers een belangrijk aspect in de ervaren onveilig situaties. Een aantal locaties heeft reeds onze aandacht.


» Terug naar de kaart