Reactie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

 

Algemene reactie op het onderwerp:


Verkeersveiligheid en zo ook het inventariseren van verkeersonveilige situaties maakt standaard onderdeel uit van de gemeentelijke werkprocessen, zoals beschreven in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). De inventarisatie gebeurt op basis van de bij de gemeente beschikbare databronnen en wordt waar mogelijk aangevuld met informatie uit lopende projecten. Daarnaast bereiken via verschillende interne en externe kanalen berichten over verkeersonveilige situaties onze gemeente. Afhankelijk van hetgeen hieruit naar voren komt, wordt per punt bekeken wat hiervoor een passende aanpak is die de verkeersveiligheid bevordert. In de meeste gevallen betreft dit maatwerk. De aanpak krijgt vervolgens een plek in verschillende projecten die verspreid over de organisatie door de verschillende domeinen uitgevoerd worden.

Inhoudelijke reactie per genoemd verkeersonveilig punt uit het document van Omroep West:
1. Kruising fietspad langs A44 met Menneweg (Sassenheim)
‘De auto's op de Menneweg hebben voorrang, terwijl het logischer is om het doorgaande fietspad voorrang te geven. Weinig overzichtelijke situatie met de tunneltjes van de Menneweg onder het spoor en de A44.’
Reactie: Verkeersveiligheid is een vast onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). Uit de verkeersveiligheidsscan van 2016 blijkt niet dat deze locatie behoort tot de aandachtslocaties.

2. Oversteek fietspad bij station (Sassenheim)
‘Het doorgaande fietspad steekt de Stationsstraat over. De fietsers worden gedwongen te stoppen terwijl de auto’s hier als een idioot rijden bij het ophalen van mensen op het station of onderweg naar de parkeergarage. Logischerwijs zouden fietsers hier voorrang hebben, het stationsplein is een parkeerplaats.’
Reactie: Verkeersveiligheid is een vast onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). Uit de verkeersveiligheidsscan van 2016 blijkt niet dat deze locatie behoort tot de aandachtslocaties.

3. Spoorwegovergang (Voorhout)
‘Het is niet overzichtelijk, zijstraatjes zeer nabij de (vrij brede) overgang én erg druk met alle verkeersdeelnemers inclusief treinverkeer!’
Reactie: De afgelopen jaren zijn er verschillende ongevallen geweest bij de spoorwegovergangen in Voorhout en Sassenheim. Er is een lopend onderzoek naar de veiligheid en mogelijke oplossingen rondom de spoorwegovergangen. Daarbij worden inwoners, bedrijven en organisaties (o.a. Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, ondernemersvereniging) betrokken. De resultaten en oplossingsrichtingen worden besproken met ProRail, eigenaar van de spoorwegovergangen.

4. Wasbeekerlaan (Sassenheim)
‘Fietsers moeten gedwongen oversteken, achteruit stekende vrachtwagens, veel busverkeer en geen zicht op de weg vanuit inritten.’
Reactie: Verkeersveiligheid is een vast onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). Uit de verkeersveiligheidsscan van 2016 blijkt niet dat deze locatie behoort tot de aandachtslocaties.

5. Oprit Oegstgeest Noord A44 richting Den Haag (Verlengde Vinkenweg)
Reactie: Er ontbreekt een toelichting op deze melding. Verkeersveiligheid is een vast onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). Uit de verkeersveiligheidsscan van 2016 blijkt niet dat deze locatie behoort tot de aandachtslocaties. Aanvullend: Voor wat betreft de locatie ter hoogte van de oprit heeft de gemeente Teylingen in samenwerking met de verkeersadviseur van de politie enkele jaren geleden diverse maatregelen (aanpassing belijning, verbeteren verlichting en bebording) genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

6. Herenstraat (Voorhout)
‘Geen ruimte voor fietsers. Snelheid te hoog.’
Reactie: Verkeersveiligheid is een vast onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). Uit de verkeersveiligheidsscan van 2016 blijkt dat dit een aandachtslocatie is. De Herenstraat is gelegen in het centrum van Voorhout. Momenteel wordt er een centrumvisie Voorhout gemaakt, waar verkeersveiligheid onderdeel van is. Verder is het relevant om te noemen dat de Noordelijke Randweg Voorhout op dit moment gerealiseerd wordt. Daarmee verlaagt de verkeersintensiteit op de Herenstraat.

7. Oversteekpunt voor fietsers over Rijksstraatweg vlak na Spoorwegovergang
‘Vaak scholieren die niet goed kijken. Druk punt door spoorwegovergang. Fietsers moeten oversteken terwijl auto’s 60 km/u rijden.’
Reactie: De afgelopen jaren zijn er verschillende ongevallen geweest bij de spoorwegovergangen in Voorhout en Sassenheim. Er is een lopend onderzoek naar de veiligheid en mogelijke oplossingen rondom de spoorwegovergangen. Daarbij worden inwoners, bedrijven en organisaties (o.a. Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, ondernemersvereniging) betrokken. De resultaten en oplossingsrichtingen worden besproken met ProRail, eigenaar van de spoorwegovergangen.

8. Fietspad langs N444 tussen Nagelbrug en Postviaduct
‘Fietspad in twee richtingen is na de renovatie onverlicht, gevaarlijk door tegenliggers zonder licht en sociaal onveilig.’
Reactie: Niet de gemeente Teylingen, maar de provincie Zuid-Holland is hiervan de wegbeheerder. Aanvullend: Vanuit de gemeenteraad van Teylingen zijn hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld betreffende dit onderwerp. Het college van burgemeester en wethouders heeft de wegbeheerder van de N444, provincie Zuid-Holland verzocht af te wijken van het vigerende beleid en alsnog verlichting aan te brengen. De provincie Zuid-Holland heeft laten weten dat er geen verlichting wordt geplaatst langs het fietspad. De provincie heeft wel andere maatregelen genomen.

» Terug naar de kaart