Reactie van de gemeente Leiden op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

De gemeente Leiden vindt het fijn als haar inwoners aangeven waar en op welke manier de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. ‘Samen maken we de Stad’ is niet voor niets het motto van ons college. De meldingen die gedaan zijn bij het ‘Meldpunt Onveilig Verkeer’ van Omroep West zijn daarom zeer waardevol. 

Ongevallen worden geregistreerd door de politie en verzekeraars. Bekend is dat er meer ongevallen plaatsvinden dan er geregistreerd worden, waardoor de cijfers niet gebruikt kunnen worden voor het precies aangeven van het aantal ongevallen per locatie.

De meeste meldingen gaan over fietsveiligheid. Leiden is een echte fietsstad, twee van de drie Leidenaren fietst dagelijks. Leiden is de derde fietsstad van Nederland. De gemeente wil fietsen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Met nieuwe, snelle en veilige fietsroutes en meer stallingen bij stations, in het centrum en in de wijken. Dit zorgt voor schonere lucht in de stad en voor een betere bereikbaarheid. 

Eén derde van de meldingen betreft een situatie die gelegen is binnen 500 meter van een school. Juist rondom scholen zijn jonge verkeersdeelnemers aanwezig. Leiden werkt samen met de basisscholen aan het veiliger maken van de directe schoolomgevingen en adviseert scholen mee te doen aan SCHOOL op SEEF. Dit is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Als we kijken naar de overige situaties die genoemd worden kunnen we melden dat het overgrote deel voor ons bekende locaties zijn. Veel van de genoemde situaties zijn in lopende projecten opgenomen zoals de Europaweg/Voorschoterweg waar de komst van de RijnlandRoute verlichting voor de auto biedt en meer comfort voor de fietser.

Daarnaast zijn er meldingen over kruisend verkeer in het gebied rondom station Leiden Centraal. Leiden investeert de komende jaren fors in het stationsgebied, waarbij het in goede banen leiden van de verkeersstromen een zeer belangrijk aandachtspunt is. De meldingen die gaan over locaties waarvoor nog geen plannen in voorbereiding zijn worden de komende periode bekeken of aanpassingen wenselijk en haalbaar zijn.

» Terug naar de kaart