Reactie van de gemeente Midden-Delfland op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Waren deze verkeerssituaties bij uw gemeente al bekend als (potentieel) gevaarlijk?
De verkeerssituaties zijn bekend. Maar niet allemaal in dezelfde mate als (potentieel) gevaarlijk. Vanzelfsprekend houden wij dit zelf ook goed in de gaten en blijven wij altijd bezig om de verkeersveiligheid in onze dorpen nog beter te maken.

Is de gemeente van plan om deze gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
Wij zijn altijd bezig om de verkeersveiligheid in onze dorpen nog beter te maken. Bijvoorbeeld bij het kruispunt ‘oude veiling’ in Maasland. Hier werken we aan een reconstructie in samenwerking met gemeente Maassluis om de situatie verkeersveiliger te maken.


Wat valt u in zijn algemeenheid op aan de meldingen die bij ons meldpunt zijn binnengekomen?
Hoewel ieder ongeval er een te veel is, geven de meldingen aan dat er in Midden-Delfland geen bijzonder gevaarlijke verkeerssituaties zijn. De gemeente blijft zich zoals altijd inspannen om verkeersongevallen te vermijden.

» Terug naar de kaart