Reactie van de gemeente Oegstgeest op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

 1. President Kennedylaan. Melding: Beide richtingen op de Kennedylaan krijgen tegelijk groen, waardoor verkeer linksaf elkaar moet kruisen. Dat veroorzaakt opstoppingen, in het bijzonder door bussen naar Haaswijklaan. Voorsorteervakken worden soms verkeerd gebruikt. Fietsers en automobilisten zitten elkaar in de weg. Dit is een kruispunt met gemengd verkeer. Weggebruikers moeten hier inderdaad extra alert zijn. Er zijn de afgelopen drie jaar geen ongevallen gemeld op deze locatie. We hebben geen aanpassingen gepland.

2. Kleyn Proffijtlaan 60. Melding: Auto's rijden hier te hard voor een wijk en geven vaak genoeg geen voorrang aan overstekende personen. Oversteekplaats in overzichtelijk. Ook is het met slecht weer of in het donker niet zichtbaar. De Proffijtlaan is 50 km/u met busroute. We weten dat niet alle bewoners dat prettig vinden. De afgelopen drie jaren zijn bij dit zebrapad geen ongevallen gemeld. De verlichting langs deze laan is vorig jaar vervangen. Er staan geen andere aanpassingen gepland.

3. Dorpsstraat ter hoogte van de Dahlialaan. Melding: Auto's rijden te hard, Oversteekplaats/zebrapad onoverzichtelijk. Veel zwaar vrachtverkeer. gevaarlijk voor fietsers. Dit zebrapad ligt relatief dicht bij een bocht. Dat is geen ideale situatie. Er is helaas geen betere manier om dit zebrapad in te passen. De afgelopen drie jaren is bij dit zebrapad één ongeval gemeld (materiële schade). Er staan geen aanpassingen gepland.

4. Lijtweg 15. Melding: Gevaarlijk kruispunt. Door rare knik in de weg snijden automobilisten de bocht af. Gevaarlijk voor fietsers. Deze verkeerssituatie is ons bekend. Deze locatie staat benoemd in ons Mobiliteitsplan als een locatie die om aandacht vraag. De planning voor eventuele maatregelen is nog niet bekend. De afgelopen drie jaren is bij dit kruispunt één ongeval gemeld (materiële schade).

Wat valt u in zijn algemeenheid op aan de meldingen die bij ons meldpunt zijn binnengekomen?
De locaties die mensen genoemd hebben, zijn bij ons bekend. We constateren dat er gelukkig weinig ongevallen (in totaal 2) bij deze locaties gemeld zijn in de afgelopen jaren. Toch is de beleving van verkeers(on)veiligheid vaak anders dan de statistieken. We zullen hier ook in de communicatie aandacht aan besteden. We hadden al gepland om snelheidsdisplays aan te schaffen om die in woonbuurten op verschillende plekken in te zetten.

» Terug naar de kaart