Reactie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Verkeersveiligheid is belangrijk voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente is bekend met de locaties uit het meldpunt van Omroep West. De afgelopen jaren is er 1 ongeval op deze locaties geregistreerd. Wel komen de meldingen overeen met de resultaten van ons verkeersveiligheidsonderzoek uit 2018 waarbij inwoners onveilige locaties konden aangeven.

De prioriteiten uit dit onderzoek pakken we de komende jaren aan. Na afronding van de Oostelijke Randweg wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Vlielandseweg. We bekijken nu samen met bewoners mogelijkheden om daarbij de verkeersveiligheid te verbeteren. Tot die tijd nemen we tijdelijke maatregelen om het verkeer rustiger te laten rijden. 

» Terug naar de kaart