Reactie van de gemeente Rijswijk op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Verkeersveiligheid speerpunt van mobiliteitsbeleid gemeente Rijswijk
Het bevorderen van de verkeersveiligheid in Rijswijk is een belangrijk punt voor het college en portefeuillehouder wethouder Björn Lugthart (Wij. Rijswijk). De gemeente wil dan ook een nieuwe aanpak voor de verkeersveiligheid ontwikkelen. Het college heeft hier onlangs een startnotitie voor naar de gemeenteraad gestuurd. Dat bestaat enerzijds uit het aanpakken van reeds bestaande ‘onveilige’ situaties en anderzijds preventief de verkeersveiligheid vergroten.

Omdat we zo actief met verkeersveiligheid bezig zijn, hebben we veel gegevens verzameld over de situatie in de stad. Deze gegevens komen grotendeels overeen met de gegevens die uit uw meldpunt komen. Uit uw meldpunt, en dat herkennen wij, blijkt dat de oorzaak voor de onveiligheid heel divers is. Zo kan de oorzaak door de inrichting komen, maar vaak komt het ook door gedrag van de weggebruikers.

Inrichting
Waar we door de inrichting zaken veiliger kunnen maken, zetten we daar ook op in. En dit doen we dan ook in samenspraak met omwonenden en weggebruikers. Hier zijn tal van voorbeelden te noemen.
Zo zijn in de Plaspoelpolder maatregelen genomen om de voorrangsregels op het kruispunt Diepenhorstlaan/Verrijn Stuartlaan duidelijker te maken, breiden we het aantal schoolzones in overleg met de scholen uit (Helfrichsingel en Lindelaan staan in de planning) en richten we oversteekplaatsen (Voorlinden-Sir Winston Churchilllaan) opnieuw in.
Rijswijk heeft een gebied (Rijswijk-Zuid/RijswijkBuiten) dat aan het transformeren is van buitengebied naar woonwijk. Daar ontstaan enerzijds veel nieuwe situaties (wijk in aanbouw), die gewenning en soms kleine aanpassingen nodig hebben. Ook zien we dat de bestaande infrastructuur daar aangepast moet worden op het nieuwe gebruik. Hier zetten we op diverse plekken ook op in.

Gedrag
Maar ook weggebruikers zullen zich bewuster moeten zijn van hun gedrag en het feit dat het steeds drukker op de weg wordt. Een verkeerssituatie kan nog zo verkeersveilig worden ingericht, als weggebruikers zich er niet naar gaan gedragen, mist het alsnog zijn doel.
Rijswijkers geven in uw schema ook heel vaak aan dat ‘te hard rijden’ de oorzaak is van de onveiligheid. Het stuk bewustwording rondom het gedrag van weggebruikers is iets wat we samen met andere overheden en de politie moeten bewerkstelligen. Ook hier geldt weer dat we preventief te werk gaan (voorlichten, waarschuwen) maar ook in overleg met het OM en de politie repressief optreden (snelheidscontroles).

» Terug naar de kaart