Reactie van de gemeente Waddinxveen op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Algemene reactie van de gemeente:

‘De meldingen laten zien dat Waddinxveen relatief weinig gevaarlijke verkeerssituaties heeft. De situaties die genoemd zijn en waar op gestemd is, zijn allen bekend en worden waar mogelijk verbeterd.’
Reactie per locatie:

Wilgenlaantje: Dit fietspad is alleen toegestaan voor fietsers, maar brommers, scooters en snorfietsen ‘racen’ volgens de melder ook over dit fietspad. De afgelopen 3 jaar is er één ongeval gebeurd, zegt de gemeente. ‘Het is bekend dat hier naast fietsers ook zo nu en dan scooters en brommers rijden.’ Toch gaat de gemeente de verkeerssituatie niet aanpakken. ‘Formeel zijn alleen fietsers en snorfietsers met uitgeschakelde motor hier toegestaan. Het is echter moeilijk om een weg zo in te richten dat er wel fietsers maar geen brommers over kunnen rijden. Het Wilgenlaantje is deels van de gemeente en deels van de Groenalliantie.’

Koningin Wilhelminaplein 2: Volgens de melder een kruispunt met stoplichten waarbij rechtdoor rijdend verkeer en afslaand verkeer elkaar kruisen, alsmede afslaand verkeer naar parkeerplaats. Dat kan tot file op het kruispunt leiden en ervoor zorgen auto’s gaan rijden wanneer voetgangers of fietsers groen krijgen. De afgelopen 3 jaar zijn er vier ongevallen gebeurd. ‘Verschillende opties voor de verbetering van dit kruispunt worden momenteel overwogen, één hiervan is bijvoorbeeld een rotonde’, aldus de gemeente.

Burgemeester Trooststraat 64: Volgens de melder een ‘gevaarlijk kruispunt’, maar de gemeente is niet van plan de verkeerssituatie aan te pakken. ‘Het gaat om een gelijkwaardig kruispunt in een 30 km/u gebied. Bij de inrichting van deze weg is bewust niet gekozen voor drempels. De weg ligt dicht op de huizen, waardoor het vrachtverkeer dat over drempels rijdt voor trillingen en geluidsoverlast zou kunnen zorgen.’

Kanaalstraat: Ondanks een verbodsbord vrachtwagens rijden hier volgens de melder veel gevaarlijke, grote voertuigen. ‘Geen apart fietspad. Geen handhaving door gemeente. Onoverzichtelijke kruising met Stationsstraat en nog gevaarlijkere rotonde bij de kruising tussen de Kerkweg ede Oost- Passage.’ Zowel bij het kruispunt als bij de rotonde was er de afgelopen jaren een ongeval.
De gemeente gaat de verkeerssituatie niet aanpakken. ‘Deze weg is afgesloten voor vrachtwagens, enkel bestemmingsverkeer mag hier nog komen. Uitzondering op deze verbodssituatie voor vrachtverkeer zijn de tijdelijk ingestelde omleidingen vanwege de aanpak van de rotondes in Waddinxveen. De weg is helaas te smal om een apart fietspad te realiseren. Verder is het kruispunt Stationsstraat beveiligd met verkeerslichten. De rotonde

Kerkweg-Oost is volgens de richtlijnen vanuit het Rijk ingericht.’

Tweede Bloksweg 46: Volgens de melder is de ‘restrictie 50km/u bij wegwerkzaamheden’ geplaatst vóór het einde van het ‘bebouwde kom bord’. ‘Hierdoor rijdt verkeer richting de A12 80km/u bij deze werkzaamheden en verkeer vanaf de A12 50km/u.’
Hoewel der de afgelopen jaren geen ongevallen zijn gebeurd, wordt de situatie toch aangepast. ‘De maatregelen zijn tijdelijk. De situatie wordt binnenkort opgelost door de borden te verplaatsen/verwijderen. De weg is vanaf het kombord van de provincie Zuid-Holland.’

Zuidplaslaan 414: Auto’s rijden er te hard, het fietspad is gevaarlijk en de oversteekplaats/zebrapad onoverzichtelijk, vindt de melder. Twee ongevallen gebeurden er de afgelopen 3 jaar. Maar de gemeente grijpt niet in. ‘Deze situatie is verbeterd door het aanbrengen van verkeersvertragende maatregelen voor auto's. Zo liggen de snelheden lager en worden de knelpunten overzichtelijker.’

» Terug naar de kaart