Reactie van de gemeente Wassenaar op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Zijdeweg: Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van het kruispunt Zijdeweg – N44 – N14, niet de gemeente Wassenaar.

Kruising Papegaaienlaan – Backershagenlaan:

Dit is een bekende verkeersplek met eigen piekmomenten:
• Fietsverkeer dat vanaf de Backershagenlaan richting Rust en Vreugdlaan wil. Voor fietsverkeer dat aan de westzijde van de Backershagenlaan rijdt is dit inderdaad een vervelende oversteek. Omdat de meeste fietsers hier leerlingen van het Rijnlandlyceum zijn, dat aan de oostzijde van de Backershagenlaan ligt, is aan de oostzijde van de Backershagenlaan - tussen de Paauwlaan en de Rust en Vreugdlaan - een tweerichtingenfietspad aangelegd. Ter hoogte van het Rijnlandlyceum is een met verkeerslichten beveiligde fietsoversteek aanwezig. Deze ligt pal voor de in/uitgang van de school. Hier kan de Backershagenlaan veilig per fiets overgestoken worden en kan via het tweerichtingenfietspad naar de Rust en Vreugdlaan gefietst worden. De betreffende kruising hoeft hierbij niet overgestoken te worden.

• Autoverkeer dat vanaf de Backershagenlaan rechtdoor naar de Rust en Vreugdlaan wil rijden. Dit is voornamelijk sluipverkeer naar de N44 in de spits. Dit verkeer moet eigenlijk via de Papegaaienlaan en Groot Hasebroekseweg rijden. Om duidelijk te maken dat dit de doorgaande route is, is voor de Papegaaienlaan, langs de Backershagenlaan een bewegwijzeringsbord geplaatst dat aangeeft dat het doorgaand verkeer rechtsaf de Papegaaienlaan in verwijst.

De verschillende op- en aanmerkingen door de verschillende verkeersgebruikers worden zeker herkend. Of hier daadwerkelijk ongevallen hebben plaatsgevonden in de laatste 3 jaar is ons niet bekend.

» Terug naar de kaart