Kritiek in Kamer op 'Randstad visie 2040'

skyline-den-haag-1701
skyline-den-haag-1701
DEN HAAG - In de Tweede Kamer is veel kritiek op de plannen van het kabinet om tot 2024 een half miljoen huizen te bouwen in de Randstad.
Het CDA wil minder hoogbouw en meer huizen met tuintjes. Er zouden ook generatiewoningen moeten komen waarin grootouders, kinderen en kleinkinderen samenwonen. De VVD pleit voor strengere regels voor het openhouden van het Groene Hart. Partijen in de Kamer hebben ook twijfels over het plan om een recreatiegebied als het Central Park in New York aan te leggen in Midden-Delfland.Het Kamerdebat over de Randstadvisie duurt de hele dag.Term Metropolitaan Park geschraptMinister Cramer is geschrokken van alle kritiek op het plan om een metropolitaan park aan te leggen in Midden-Delfland. De Tweede Kamer vindt dat de term erg onduidelijk is en betwijfelt of er nog wel plek voor de boeren is.Cramer gaat nu op zoek naar een ander woord om het aanleggen van groengebieden te omschrijven. Desnoods schrijft ze er een prijsvraag over uit, zo zei de minister in de Tweede Kamer.Er zijn nu nog veel termen voor groen in de Randstad: bijvoorbeeld bufferzones en Nationaal Landschap. Het kabinet dacht dat het woord metropolitaan park wel zou aanslaan.