Waterschapslasten hoogheemraadschap Delfland fors omhoog

Waterschapsverkiezinge-1311
Waterschapsverkiezinge-1311
DELFT - De waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland gaat dit jaar fors omhoog.
Bij eigenaren van grond stijgt de heffing met meer dan 85 procent. Een gezin met een koophuis is 8 procent duurder uit dan vorig jaar, terwijl een alleenstaande met een huurhuis een derde meer kwijt is aan waterschapslasten.In een folder zegt dijkgraaf Van Haersma Buma dat de veilige dijken en het reinigen van afvalwater veel geld kosten. 'Tegenover alle uitgaven moeten nu eenmaal inkomsten staan in de vorm van belastingen,' aldus de dijkgraaf.De aanslagen vallen de komende weken in de bus in het gebied van Delfland.