Overwinteringsgebied ganzen bekend

1610 - ganzen
1610 - ganzen
DEN HAAG - De provincie heeft een groot terrein aangewezen waar ganzen in de komende winter aan kunnen sterken. Er is ruim 6700 hectare bestemd voor als fourageergebied voor ganzen en smienten die hier overwinteren.
Dit is het maximum aantal hectare waarvoor boeren in Zuid-Holland een vergoeding kunnen aanvragen. Ganzen die hier overwinteren, beschadigen onder andere grasland en bouwland.De boeren krijgen daar een vergoeding voor als het gebied minimaal 150 hectare is. Ze kunnen vanaf 15 juni subsidie aanvragen.