Hotel Transvaal wil naar andere wijken

hoteltransvaal2bew
hoteltransvaal2bew
DEN HAAG - Het project Hotel Transvaal wordt misschien ook in andere wijken in Den Haag gehouden. De organisatie bekijkt onder meer het gebied rond de Binckhorst.
Hotel Transvaal is eind vorig jaar met succes afgesloten. Bezoekers sliepen in leegstaande panden in de wijk en kregen een ontbijt bij lokale ondernemers in de buurt. Volgens de organisatie veranderde daardoor de opvatting over de wijk, die volgens hen vaak negatief in het nieuws is. Vrijwel alle leegstaande panden zijn inmiddels gesloopt, en daarom zijn er in Transvaal geen hotelkamers meer beschikbaar.