PvdD en D66 willen stop nieuwbouw Zoeterwoude

ZOETERWOUDE - De Partij voor de Dieren en D66 in Provinciale Staten willen dat de gemeente Zoeterwoude stopt met de bebouwing van de Zwetpolder.
De gemeente is al een paar keer door de provincie op de vingers getikt, maar gaat toch door met voorbereidingen. Er wordt al een parkeerplaats en toegangsweg aangelegd voor de nieuwe woonwijk. Voor de parkeerplaats zou een belangrijk weidevogelgebied moeten wijken, waar de vogels net aan het broeden zijn. De Zwetpolder maakt deel uit van het Groene Hart en moet volgens het provinciebestuur beschermd worden als natuurgebied.