Meer broedvogels in reservaat Bilwijk

1211 grutto
1211 grutto
BOSKOOP/WADDINXVEEN - Het  aantal broedvogels in reservaat Bilwijk is het afgelopen jaar toegenomen. De inspanningen van de Stichting Zuid-Hollands landschap hebben hieraan bijgedragen.
De stichting probeert weidevogels aan het broeden te krijgen en geeft de jongen de kans om op te groeien.Ook in de Voorofsche polder tussen Boskoop en Waddinxveen broedden weer veel weidevolgels. Het aantal grutto's nam toe en het aantal de kieviten, kuifeenden en tureluurs zat opnieuw in de lift.