Grote steden steunen jeugdwerkloosheidsplan kabinet

DEN HAAG - Den Haag en de drie andere grote steden steunen het jongste plan van het kabinet om de werkloosheid onder jongeren aan te pakken.
Het kabinet wil voorkomen dat komend schooljaar 10.000 leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs er halverwege de brui eraan geven. Voor de vier grote steden is het vooral belangrijk dat er veel extra stageplaatsen komen voor jongeren. De steden willen daarover snel afspraken maken.De werkgevers vragen zich af hoe het kabinet vooral kleine bedrijven gaat verleiden om voor stageplekken te zorgen.