Verbreding A4 direct na de zomer

file-A44-1504
file-A44-1504
LEIDEN - Rijkswaterstaat begint direct na de zomervakantie met de verbreding van de A4 bij Leiderdorp. Dat heeft het ministerie dinsdag bekend gemaakt.
Medio volgende maand wordt al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Het is het eerste besluit onder de wet Versnelling Besluitvorming Wegprojecten.Minister Camiel Eurlings van Verkeer voorspelde eind maart al dat de A4 het eerste wegproject zou worden dat zou worden aangepakt. De Tweede Kamer ging half januari al akkoord met de wet, die soepele procedures mogelijk maakt.KnelpuntDe A4 Burgerveen - Leiden is nu nog het op twee na drukste knelpunt van Nederland. Door het nu genomen besluit wordt de snelweg tussen Leiderdorp en Leiden verbreed van twee maal twee, naar twee maal drie rijstroken. De weg wordt tussen de Doeshaven in Leiderdorp en de Leidse nieuwbouwwijk Roomburg over een lengte van 1400 meter verdiept aangelegd.Onder de Oude Rijn komt een aquaduct. De nieuwe weg krijgt een geluidsarme inpassing. De openstelling is voorzien in 2014. UitgesteldDe verbreding van de flessenhals op de drukke A4 werd in de zomer van 2007 nog uitgesteld toen de Raad van State de plannen wegens gebrekkig onderzoek naar de luchtkwaliteit afkeurde, dit tot groot ongenoegen van het bedrijfsleven.Voorzitter Bernard Wientjes van ondernemersorganisatie VNO-NCW drong na de uitspraak van het bestuurscollege erop aan de invloed van de milieubeweging aan banden te leggen. Hij had het vooral gehad met Milieudefensie, de organisatie die het luchtonderzoek bij de A4 aanzwengelde.BezwaarMilieudefensie heeft zich nu opnieuw 'geweerd' door bezwaar te maken tegen het ontwerptracébesluit dat sinds februari ter inspraak op tafel lag. Dat leidde tot extra luchtonderzoek, maar niet tot veranderingen in het project zelf. Er zijn luchtberekeningen uitgevoerd voor de langere termijn (tot 2015), maar er zijn geen problemen te verwachten, aldus Rijkswaterstaat.