Plan voor behoud dieren en planten Zuid-Holland

groen-in-de-stad-2104
groen-in-de-stad-2104
REGIO - De lokale flora en fauna in Zuid-Holland moet beter worden beschermd. Vijf grote natuur- en landschapsorganisaties hebben daarom een zogenoemd 'biodiversiteitsplan' gepresenteerd.
In het plan staan gerichte maatregelen voor de bescherming van 37 belangrijke dieren- en plantensoorten. Zo staat er bijvoorbeeld in het plan dat er meer moerassen moeten komen voor de roerdomp, om daarmee het aantal broedparen te vergroten.Een deel van de broedparen moet komen in het Haagse Bos.