Rijswijk-Zuid wordt proeftuin waterberging

regen-paraplu-1007
regen-paraplu-1007
RIJSWIJK - Nieuwe woonwijken in Rijswijk-Zuid worden proeftuin voor nieuwe technieken om regenwater en grondwater op te vangen.
De provincie, gemeente en het hoogheemraadschap van Delfland gaan er oplossingen bedenken om de kans op wateroverlast te verkleinen. In het gebied tussen de snelweg A4 en Delft worden de komende vijftien jaar 4000 huizen gebouwd en een groot bedrijventerrein aangelegd. Door de klimaatveranderingen zal er meer regen vallen dan de polders op dit moment kunnen verwerken. Door Rijswijk-Zuid uit te roepen tot proeftuin kunnen de overheden beter samenwerken om de voeten droog te houden.