Veel meisjes in de problemen na vrijlating

LEIDEN - Meisjes die in een justitiële inrichting hebben gezeten komen vrijwel allemaal in ernstige problemen na hun vrijlating. Van nazorg is nauwelijks sprake.
Dat zijn de conclusies van onderzoekers van het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC in Leiden en het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Een op de drie onderzochte meisjes bleek vijf jaar na vrijlating aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis te lijden. Ook was een derde al moeder.Psychiater Anne Krabbendam en psychologe Elsa van der Molen ondervroegen 229 meisjes van 17 tot 23 jaar die vanwege gedragsproblemen in een inrichting terechtkwamen.