Provincie wil af van rattenjacht

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland vindt dat de waterschappen de jacht op muskusratten op zich moeten nemen. Nu valt de jacht op de knaagdieren die de dijken aantasten nog onder de taken van de Provincie.
Dat de provincie af wil van de jacht bleek donderdag uit de bespreking van de Waterwet in de Tweede Kamer. De PvdA vindt het jammer dat de provincie wil stoppen met de bestrijding. Kamerlid Boelhouwer wil niet dat de waterschappen de lasten voor de burgers verhogen, omdat er op ratten moet worden gejaagd. Maar volgens staatssecretaris Huizinga is zo'n lastenverzwaring niet nodig.