Meer onteigeningen nodig in provincie

DEN HAAG - De provincie moet de komende jaren veel landbouwers onteigenen om aan grond voor natuurgebieden te komen.
Bij meer dan één op de tien gevallen werken de boeren niet mee en moeten ze worden uitgekocht. Dit kost Zuid-Holland veel tijd en geld, antwoordt het provinciebestuur op vragen van de VVD. Het kabinet heeft bepaald dat maar tien procent van de grond onteigend mag worden voor natuurgebieden. Maar de provincie redt het daar niet mee. De aanleg van groengebieden verloopt al jaren traag, omdat de grond heel schaars is.