Positief advies plannen A4 Midden-Delfland

--A4-1905
--A4-1905
DEN HAAG - Een belangrijke adviescomissie van het kabinet heeft een positief advies uitgebracht over de plannen voor de A4 door Midden-Delfland.
In de plannen staat veel informatie over de effecten van de twee varianten. Het biedt voldoende basis voor een keuze, volgens de Commissie. Volgende week moeten de betrokken gemeenten een advies geven over de plannen. Na de zomer besluiten de ministers van Verkeer en VROM welke variant verder wordt uitgewerkt. De nieuwe weg zou in 2015 klaar moeten zijn.