COA wil duizend asielzoekers in Den Haag

DEN HAAG - Den Haag is door het COA gevraagd om duizend asielzoekers op te vangen.
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft naast Den Haag ook Amsterdam, Groningen en Tilburg benaderd voor opvangplaatsen. Er zijn de komende jaren nieuwe asielzoekerscentra nodig omdat het aantal vluchtelingen uit Somalië, Irak, Iran en Afghanistan stijgt. Tot 2010 zouden landelijk ongeveer zesduizend extra opvangplaatsen nodig zijn. Den Haag vangt momenteel geen asielzoekers op. De gemeente Den Haag beraadt zich nog over het verzoek van het COA.