Plannen voor behoud Midden-Delfland

Cittaslow-Midden-Delfland-3006
Cittaslow-Midden-Delfland-3006
MIDDEN-DELFLAND - Zes gemeenten, waaronder Delft en Midden-Delfland, hebben samen met het Hoogheemraadschap van Delfland een plan gemaakt voor het behoud van Midden Delfland.
Dit jaar loopt een wet af die het gebied jarenlang heeft beschermd. Om te voorkomen dat dit landelijke gebied alsnog verloren gaat ten gunste van bijvoorbeeld woningbouw, hebben de gemeenten de handen ineengeslagen.Het is de bedoeling dat het plan wordt opgenomen in de bestemmingsplannen van de gemeenten. Zo moeten ongewenste ontwikkelingen voorkomen worden, zoals een verdere verstedelijking van het gebied.